Ethisch kompas

Veiligheid en vertrouwen zijn absolute voorwaarden om gezamenlijk een proces te starten. Zonder kwetsbaarheid geen groei en dat is niet mogelijk zonder vertrouwen. Dat is onderdeel van mijn beroepsethiek en mijn eed is daarbij mijn veilige kompas.